Skip to content

कार्य समिति मू दुजः

ताम्रकार कुलदेवता उग्रचण्डी माई संरक्षण समिति २०७३
(ताम्रकार समाज)
जावलाख्यःयल।
कार्य समितिया दुजःया नां धलः
नायो
नि. नायो
Ravindra Raj - President
Achyut - Past President
रविन्द्र राज ताम्रकार
अच्युत कृष्ण ताम्रकार
बुइना गणेश, तंगः
इखा, यल
न्वकू
मू छ्याञ्जे
दां भरी
Binod - Vice President
Shambhu Govinda - General Secretary
Dipesh - Treasurer
बिनोद ताम्रकार
शम्भु गोविन्द ताम्रकार
दिपेश ताम्रका
इखा, यल
इखा, यल
नःबहाः, यल
ल्यू मू छ्याञ्जे
ल्यू दां भरी
दुजः
दुजः
Bimal - Deputy General Secretary
Bijay - Deputy Treasurer
Prabal - Board Member
Mila - Board Member
विमल ताम्रकार
विजय ताम्रकार
प्रवल ताम्रकार
मिला ताम्रकार
तःधंननी, यल
चबाः, यल
तंगः, यल
नंसाः, यँ
दुजः
दुजः
दुजः
दुजः म.
Manoj - Board Member
Manoj2 - Board Member
Sangita - Board Member
Jaya - Board Member
मनोज ताम्रकार
मनोज ताम्रकार
संगिता  ताम्रकार
जया ताम्रकार
नंसाः, यँ
हौगः, यल
चबाः, यल
चबाःछें, यल
सल्लाहकार
 धर्मकृष्ण ताम्रकार  श्याम गोविन्द ताम्रकार  श्रीराम ताम्रकार
 दिलमोहन ताम्रकार  जमुना कृष्ण ताम्रकार  नरेश ताम्रकार

Leave a Reply